Anna Diamantopulusová o pohlavní solidaritě

Autor Anna Diamantopulusová
Datum 01.11.2003

„Je to přelomový návrh, který zavede pohlavní solidaritu v evropské společnosti.“

Komentovala komisařka EU pro zaměstnanost a sociální záležitosti Anna Diamantopulusová nový návrh Evropské komise, který by zakázal stanovovat pojištění s přihlédnutím k pohlaví klienta (tisková zpráva Evropské komise IP/03/1501). Návrh bude schvalovat Rada ministrů, zatím se pro jeho schválení vyžaduje jednomyslnost. Bude-li návrh přijat před naším vstupem, jsme zavázáni se mu podřídit. Návrh zakazuje diskriminaci podle pohlaví explicitně v pojištění a obecně ve všech nabízených službách a zboží. Výjimku umožňuje např. pro bazény, které budou moci i nadále nabízet v určité hodiny vstup pouze pro ženy nebo pouze pro muže, povoleny mají být i rozdílné ceny pro muže a ženy u kadeřníka.