Andorra musí platit za vstup na trh EU

EU přiměla Andorru (70 tisíc obyvatel), za přístup na trh uzavřít dohodu, podle které bude Andorra zdaňovat v bankách úroky z vkladů občanů zemí EU sazbou 35 %. Tři čtvrtiny výnosu daně bude Andorra platit té zemi EU, jejíž občan si peníze v Andoře uložil. [Rozhodnutí Rady EU z 20. října 2004] Podobnou dohodu uzavírá EU i se Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Monakem. V Andoře neexistují daň příjmu, majetkové daně ani daň dědická. Firmy platí pouze fixní roční poplatky za živnostenské oprávnění a občané platí jen umírněné spotřební daně. Stát celkově přerozděluje 26 % HDP.