Alandy možná neschválí Lisabonskou smlouvu a zamíří k nezávislosti

Není pravda, jak často tvrdí evropská propaganda, že „jen“ Irsko neschválilo Lisabonskou smlouvu a jen Česko dosud nehlasovalo. Nehlasoval mj. ani parlament finské autonomní provincie Aland (viz box), přičemž – díky unikátnímu postavení Alandu v rámci Finska – bez souhlasu Alandu není finská ratifikace kompletní a Lisabonská smlouva nemůže začít platit. Nejenže většina Alanďanů je vůči EU skeptická, alandská ústava vyžaduje na schválení souhlas minimálně 20 z 30 poslanců Lagtingetu, alandského parlamentu.

Alandská vláda stanovila finské vládě tzv. Čtyři podmínky, po jejichž splnění doporučí Alandskému parlamentu ratifikaci Lisabonské smlouvy: 1) Garance zastoupení Alandu v Evropském parlamentu, 2) Právo hájit se jako samostatná jurisdikce před Evropským soudním dvorem, 3) Právo vyjádřit svůj hlas v Radě ministrů EU a 4) Právo přezkumu uplatňování principů subsidiarity. Finsko dosud nebylo schopno alandské podmínky splnit, takže Alandský parlament smlouvu nejspíš odmítne.

Když finští představitelé vyhrožovali, že neschválení povede k vypuzení Aland z EU, uvedl poslanec alandského parlamentu za stranu Ålands Framtid (Alandská budoucnost) Rolf Granlund: „Jestli nám vyhrožují propadnutím se do černé díry států jako Norsko, Faerské ostrovy nebo Ostrov Man, pak říkám, to by vůbec nebylo špatné, všechny tyto země mají s EU dojednány funkční obchodní dohody“. Kritické vůči EU jsou všechny politické strany na Alandu. Jak řekl časopisu Laissez Faire poslanec Lagtingetu Danne Sundman za stranu Obunden Samling („Nezávislé shromáždění“) i on za stávajících podmínek bude hlasovat proti a v alandském parlamentu podle jeho vyjádření není dostatečná většina pro ratifikaci Lisabonské smlouvy.


Zdroje: http://www.liberalerna.ax/files/pm_lagtingets_debatt_vers6.doc
www.alandsframtid.ax