Åland zvažuje vystoupení z EU

Vláda Ålandu, autonomní oblasti Finska, zvažuje vystoupení z EU. Podnětem se stala žaloba Evropské komise u Evropského soudu vedená proti Finsku, která má zabránit Ålandu v možnosti prodávat bez spotřební daně tradiční žvýkací tabák. „Na otázku komisařky Margot Walströmové, zda hodlá Åland následovat Grónsko a opustí Evropskou unii, jsem jí odpověděla, že pokud by soudní rozhodnutí mělo probíhat o nás bez nás, těžko můžeme zůstat v EU, protože to ukazuje na vážnost demokratického deficitu, kterému musí Åland v EU čelit. Vyjádřila jsem narůstající nespokojenost s dalekosáhlými detailními regulacemi, které na nás EU uvaluje,“ uvedla ålandská ministryně pro evropské záležitosti Britt Lundbergová (na obrázku). Další ministři souostroví ji v jejím postoji podpořili. Grónsko, autonomní součást Dánska, opustilo tehdejší Evropská společenství v roce 1985.

Åland (26 711 obyvatel) je finské autonomní souostroví ležící mezi Finskem a Švédskem. Jediným oficiálním jazykem je švédština. Åland má 30-členný parlament s právem vytvářet autonomní legislativu, kterou může ve výjimečných případech vetovat finský prezident. Åland např. nemůže určovat daně, ale na základě ujednání mezi Finskem a Ålandem vrací finská vláda daně vybrané na Ålandu zpět na souostroví, které je plně zodpovědné za jejich utracení. Finská armáda nesmí na Åland vstoupit a Ålanďané neslouží ve finské armádě. Na Åland se nevztahují ani mezinárodní smlouvy dojednané Finskem, pokud je současně neratifikuje ålandský parlament. Když Finsko vstupovalo do EU, podpořil Åland přístupovou smlouvu jen na základě protokolu připojeného ke smlouvě, který Ålandu zachovává řadu výjimek, včetně toho, že bruselské daňové směrnice (minimální sazby spotřebních daní a DPH) se na Åland nevztahují. Vody v okolí souostroví nepatří do společných vod EU, což mj. umožňuje prodej bez spotřební daně na lodích plujících v ålandských vodách. Toto právo Ålandu nyní Evropská unie zpochybňuje. HDP na obyvatele je na Ålandu 34 194 euro (2002), což je 1,5krát více než ve zbytku Finska nebo ve Švédsku, míra nezaměstnanosti je 1,8%.


Zdroje:
www.aland.fi
http://euobserver.com/9/20846
www.centern.aland.fi