Åland (autonomní provincie Finska)

Růst HDP: 5,4%
Míra nezaměstnanosti: 2 %
Počet obyvatel: 27 153
HDP na osobu: 45 000 EUR
Inflace: 4,4 % (měna: euro)
Střední délka života: 80,8 roku http://www.asub.ax

Alandy jsou autonomní provincií Finska s 27 tisíci švédsky mluvícími obyvateli. Toto souostroví – mezi Švédskem, Finskem a Estonskem patřilo Švédsku do roku 1809, kdy je švédský král postoupil spolu s další švédskou provincií – Finskem – Rusku. Když v roce 1917 vyhlásilo Finsko nezávislost na Rusku, získaly švédsky mluvící Alandy – usilující tehdy o znovupřipojení ke Švédsku – od Finska rozsáhlou autonomii. Ta byla v roce 1921 posvěcena konvencí podepsanou 10 státy pod patronací Ligy národů (předchůdkyní OSN). Finsko nesmí mít na základě této dohody na Alandech žádné vojenské základny a Alanďané nesmí být nuceni sloužit ve finské armádě. Finsko vrací Alandům každoročně veškeré daně vybrané na Alandech a o jejich rozdělování plně rozhoduje Alandský parlament. Finsko také nemůže bez souhlasu Aland uzavřít žádnou mezinárodní smlouvu, která by měla dopad na Alandy (tedy ani Lisabonskou smlouvu). Ve smlouvě o vstupu Finska do EU mají Alandy garantováno, že nejsou součástí daňové unie EU. Alandy mají z praktických důvodů daňovou unii s Finskem, nicméně stále si – jako jediní v EU – udržují prodej zboží bez DPH a spotřebních daní na trajektech v Baltském moři.

Alandy se dostaly nedávno do sporu s finskou vládou ohledně EU, když EU nařídila uplatňovat spotřební daně na tradiční alandský žvýkací tabák a Alandy, které nejsou samostatnou členskou zemí EU, se nemohly samostatně hájit před Evropským soudním dvorem. To zvýšilo na ostrovech tendence k vystoupení z EU (viz LF únor 2006). Nedávno se Alandu podařilo získat mezinárodní uznání, když získal vlastní internetovou doménu .ax (viz LF únor 2007). Alandská vláda též zpracovala rozsáhlou případovou studii o vystoupení Grónska z Evropských společenství (viz LF prosinec 2006).