Akademie věd České republiky

Status
Rozpočet 5 500 000 000
Počet zaměstnanců 7222

Hospodaření

Tento státní výzkumný institut končí každý rok v hluboké ztrátě. Náklady 5,5 miliardy byly vlastními tržbami (prodej publikací, příjem z pronájmu nemovitostí, licenční poplatky z výsledků vědecké činnosti a konferenční poplatky) pokryty jen ze 14 %, zbytek tvoří státní dotace. Mezi nejziskovější patřily Ústav organické chemie a biologie a Ústav jaderné fyzicky, mezi nejztrátovější Masarykův ústav, Psychologický ústav a Filosofický ústav. Se ztrátou provozuje Akademie věd nakladatelství Academia a několik luxusních hotelů.

Činnost

Akademie zaměstnává vědce v jednotlivých ústavech (fyzikální, chemický, národohospodářský, historický atd.). Akademie věd měří úspěšnost vlastní činnosti nikoliv objemem tržeb, ale počtem publikovaných článků svých pracovníků ve vědeckých časopisech, který dosáhl loni 2567, tj. hodnoty 0,7 článku na jednoho vědeckého pracovníka za rok.

Hodnocení

Nezpochybňujeme, že v Akademii věd pracuje mnoho ctihodných vědců, kteří usilovně pracují na zajímavých projektech. Zpochybňujeme ale, že má tyto lidi zaměstnávat stát. Kdyby stát nepřerozděloval 5 miliard Akademii věd, mohli by o 5 miliard více utrácet firmy a občané, mimo jiné také na vědeckou činnost. Existence státní akademie věd váže mnoho schopných mozků, kterým sice umožňuje bádat a psát, kterým ale nedokáže zabezpečit úspěšnost výsledků jejich činnosti na trhu. Vědecká činnost má být ponechána soukromým firmám a institucím, stát vědu neumí nikdy dělat efektivně. Věda sama o sobě nemá smysl, má smysl tehdy, když je někomu užitečná, když je někdo ochoten vyměnit za její výsledky své pracně vydělané peníze.

Verdikt

Vydavatelství a hotely, které Akademie provozuje, by měly být privatizovány okamžitě. Státní dotace akademii by měly být odstraněny, tak by byla tato instituce nucena uzavřít nejméně efektivní ústavy, lépe využívat obrovský nemovitý majetek a byla by nucena propustit nejméně efektivní pracovníky. Současné krytí státními dotacemi jí umožňuje zaměstnávat tisíce nevýkonných pracovníků, kteří v útrobách akademie již jen přežívají. Odstranění státních dotací by nutilo akademii také více spolupracovat s vysokými školami a komerčními firmami. Pokud by Akademie nebyla po odstranění státních dotací schopna zajistit si prostředky na vlastní činnost ze soukromých zdrojů, čekal by jí zánik. Takový zánik by ale neznamenal tragedii, ale uvolnil by ročně 5 miliard korun, se kterými bychom mohli nakládat ke svému užitku a 7 tisíc lidských bytostí, které by se mohly živit smysluplnou činností.