Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Status Příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu.
Rozpočet 186 000 000
Počet zaměstnanců 88

Hospodaření

Činnost

Úřad koordinuje udělování investičních pobídek, tj. dotací a daňových úlev pro vybrané firmy. V rámci programů investičních pobídek byly jen v roce 2004 vyvoleným 35 firmám odpuštěny daně na deset let dopředu v hodnotě 30 miliard. Kromě odpuštěných daní stát loni 24 firmám vyplatil dotace „na vytvořená pracovní místa“ ve výši 2 miliardy korun. Od roku 1998 byly uděleny investiční pobídky v celkové výši až 120 miliard.

Hodnocení

Stát nemá přímo ani nepřímo rozhodovat o tom, která firma je perspektivnější. Úlevu a dotaci jedněm vždy platí druzí, pobídka pro jednoho vždy znamená znevýhodnění druhého. Systém pobídek tak škodí velké skupině firem a jednotlivců, kteří nesou břemeno vyšších daní a škodí i ekonomice jako celku v důsledku pokřiveného ekonomického prostředí. Samotný CzechInvest přitom hospodaří mimořádně nehospodárně. Jak uvádí zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, „CzechInvest čerpal prostředky nehospodárně ... nebo na jiný účel ... ve výběrových řízeních vybíral dodavatele s nejvyšší nabídkou ... kladný dopad pobízených investic na státní rozpočet bude místo předpokládaných 38 miliard nulový ... Hodnocení ekonomické efektivnosti podané CzechInvestem obsahovalo chybné, nepřesné a zkreslené údaje a nepodložené předpoklady.“ http://www.nku.cz/scripts /detail.asp?id=788]

Verdikt

Je třeba zrušit systém selektivních investičních pobídek v podobě odpuštěných daní a dotací a místo sazby nula pro vybrané a 31 pro zbytek zavést nedistorzní jednotnou daň pro všechny firmy. Celá agentura CzechInvest by měla být bez náhrady zrušena. Daňovým poplatníkům se ušetří peníze na provoz agentury, zaměstnanci budou moci pracovat užitečně v soukromém sektoru, budova bude moci být privatizována a ekonomika přestane být poškozována nerovnými podmínkami.