…a hrozící pokuta od Evropské komise

Ekologické organizace zaslaly stížnost Evropské komisi na českou vládu za to, že nezahrnula všechny ekologisty navržená území do soustavy chráněných evropských oblastí Natura 2000. „Očekáváme, že Evropská komise po převzetí stížnosti zahájí přestupkové řízení a vyzve českou vládu, aby uvedla věci do pořádku. Pokud vláda nebude na výzvu Komise reagovat, může Komise podat žalobu na Českou republiku k Evropskému soudnímu dvoru, po níž hrozí vysoké pokuty,“ uvedla ekologická organizace Arnika. Tento příklad ukazuje na zhoubný korporativistický model EU, kde se rozhodování dělí mezi nevolené komisaře EU a nevolené zájmové skupiny. Blíže o Natura 2000 viz LF únor 2004.