20 let od úmrtí Ayn Randové

Před 20 lety, 6. března 1982, zemřela v New Yorku americká spisovatelka a filozofka ruského původu Ayn Randová. Byla jednou z nejoriginálnějších osobností 20. století, zakladatelkou objektivistické filozofie, kolem níž se ještě za jejího života vytvořil obdivný a vlivný kult a názorová škola, přetrvávající dodnes.

Původní jméno Ayn Randové dnes neuvádí ani domovská stránka jejího Ayn Rand Institute. Narodila se v roce 1905 v Petrohradě, bolševickou revoluci prožila jako studentka gymnázia, potom studovala filozofii, historii a filmovou scénáristiku. V roce 1926 emigrovala do USA. Uchytila se v Hollywoodu, kde pracovala v nejrůznějších profesích. V roce 1929 se provdala za Franka O’Connora (zůstal jejím manželem po celý život). V roce 1933 dokončila svůj první román „We the living“, založený na vlastních zkušenostech s tyranií sovětského režimu. V tehdejší levicové intelektuální atmosféře nebyl román příliš vřele přijat a tři roky nemohl najít vydavatele. Ještě hůře se vedlo jejímu dalšímu dílu, dnes slavnému bestselleru „The Fountainhead“, s hlavním hrdinou architektem Howardem Roarkem jako symbolem nekompromisního “ideálního” hrdiny. Tento román vyšel až v roce 1943, když byl napřed odmítnut dvanácti nakladateli. Po válce se Ayn Randová věnovala už převážně vědecké, přednáškové a publicistické činnosti a popularizaci své objektivistické filozofie a životního postoje. Napsala celou řadu esejů a úvah, které pak byly publikovány celkem v devíti sbírkách, např. „The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism“, „Capitalism: The Unknown Ideal“, „The Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature“ a další (některé vycházely i po její smrti). V roce 1957 dokončila své vrcholné dílo, rozsáhlé románové mystérium „Atlas Shrugged“, o němž se často hovoří jako o bibli objektivismu.

Objektivismus Ayn Randové je unikátní koncept, založený na obhajobě existence objektivní reality a možnosti jejího poznání lidským rozumem. Jde vlastně o filozofii krajního individualismu a racionálního egoismu, která zdůrazňuje nezastupitelnou roli lidského rozumu jako jediného nástroje poznání a měřítka všech hodnot a tvrdí, že člověk a jeho život jsou samy sobě nejvyšší hodnotou i cílem. Objektivistická filozofie vášnivě obhajuje volnotržní kapitalismus jako nejpřirozenější a jediný spravedlivý společenský systém. Naproti tomu se tvrdě staví proti myšlenkám kolektivismu a altruismu, které považuje za počátek sebezáhubné cesty k socialismu. Stejně tak tvrdě kritizuje náboženské věrouky jako únik před realitou, vedoucí k další dějinné zhoubě, totiž iracionálnímu mysticismu. Teoretické i beletristické dílo Ayn Randové ohromuje svou silou, důsledností a průzračností. Její odkaz je tak stále nesmírně živý, svěží a inspirující. V dnešním světě došel – po krachu komunismu – konečného ospravedlnění a zdá se, že jeho aktuálnost stále roste.

Pro domácí zájemce bylo až do nedávna dílo Ayn Randové v češtině nedosažitelné. Prvním a jediným seznámením s ní mohl být doposud jen hraný film, před časem vysílaný v televizi, kde Randovou ztělesnila britská herečka ruského (!) původu Helen Mirrenová. Díky péči českých příznivců bude nyní možné se s kompletním dílem Ayn Randové postupně seznámit v překladech. První vlaštovkou je loni vydaný „Zdroj“, letos bude následovat teoretická práce o objektivistické filozofii od jednoho z jejích žáků, L. Peikoffa.


Jan Zahradil (www.zahradil.cz) je poslancem PS PČR, stínovým ministrem zahraničí a místopředsedou ODS.